Hartelijk Geschenk: Actueel: Actie een Hartelijk Geschenk van start

Humedica start nieuwe actie: een Hartelijk Geschenk

Door Inge Bennenbroek, 07.04.2008

Humedica start een sensibiliseringscampagne om Vlaamse leerlingen meer te betrekken bij de wereldwijde armoedeproblematiek. Door het vullen en sturen van een schoenendoos vol met presentjes kunnen zij een arm kind in Moldavie blij maken.

Wilt u als individu, school of vereniging deelnemen aan deze actie? Op deze website leest u meer hierover.

humedica belgium vzw is een hulpverleningsorganisatie die is opgericht in 2002. Haar doel is het helpen van mensen in nood. Dit doet zij onder andere door het versturen van goederen naar ontwikkelingslanden en het uitzenden van medische teams naar gebieden die door een ramp of oorlog zijn getroffen. Een nieuw initiatief is het verzenden van schoenendozen gevuld met cadeautjes naar arme kinderen in Moldavië. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met humedica germany die in 2007 meer dan 17.000 schoenendozen heeft uitgedeeld aan arme kinderen in onder andere Albanië, Kosovo, Oekraïne, Roemenië, India en Niger.

Facebook