Hartelijk Geschenk: Actueel: Bezoek aan projecten in Moldavië

Bezoek aan projecten in Moldavië voor actie een Hartelijk Geschenk

Door Inge Bennenbroek, 09.09.2008

Kinder op school in Pelinia, een dorp in het noorden van Moldavië

Na al veel gelezen en gehoord te hebben over Moldavië kreeg ik de gelegenheid dit land te bezoeken ter voorbereiding van de humedica actie een Hartelijk Geschenk. Ik was benieuwd. Hoe zou het zijn in het armste land van Europa? Hoe zou de situatie in kindertehuizen zijn? Samen met onze partner, de humanitaire afdeling van de kamer van koophandel voor Moldavië, België & Luxemburg, bracht ik in een week tijd verschillende bezoeken aan kindertehuizen, scholen, kinderdagverblijven en ziekenhuizen in Moldavië.

Na de eerste kindertehuizen bezocht te hebben was ik van mening dat de situatie eigenlijk wel meeviel. Het was minder triest dan dat ik me had voorgesteld. Het zonnetje scheen, de kinderen speelden vrolijk buiten, de meesten tehuizen zagen er aan de binnenkant kleurrijk uit en waren voorzien van het nodige meubilair, didactisch materiaal en speelgoed.

Paard en wagen: een veelvoorkomend transportmiddel in Moldavië

Toch moet ik mijn redelijk positieve indruk nuanceren. De meest tehuizen in Moldavië zijn namelijk voor meer dan 75 % afhankelijk van de hulp van charitatieve organisaties! Het zijn voornamelijk de hulpverleningsorganisaties die de kindertehuizen voorzien van voedsel, medische voorzieningen, kleding, meubels en speelgoed.

Deze hulpafhankelijkheid is ook aanwezig bij ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven. Zo bezocht ik een kraamafdeling van een ziekenhuis dat voor vijf verloskamers slechts twee lampen ter beschikking heeft! Dit betekent dat wanneer er verschillende vrouwen tegelijkertijd aan het bevallen zijn een verpleegster met de lamp van de ene kamer naar de andere kamer moet hollen.

Ook in de situatie in dorpen is heel anders dan dat wij ons hier in België kunnen voorstellen. De meeste mensen die in dorpen wonen zijn arm en zijn wat betreft voedsel afhankelijk van wat hun tuin hen brengt. Een directrice van een kindertehuis vertelde me dat er kinderen zijn die tijdens de zomer bij familie verblijven en dan vermagerd en met honger aan het nieuwe schooljaar moeten beginnen omdat hun familie te weinig voedsel had.

Vanwege een gebrek aan verwarmingmogelijkheden is een deel van dit kinderdagverblijf in Grinauti slechts de helft van het jaar geopend.

Stromend water is er niet, en mensen halen hun water uit de gemeenschappelijke waterputten in het dorp. De lokale scholen en kinderdagverblijven hebben maar weinig middelen en krijgen bovendien veel minder hulp van organisaties dan bijvoorbeeld kindertehuizen. Humedica wil hierop inspringen en heeft daarom besloten de geschenkdozen van de actie een Hartelijk Geschenk ook uit te delen aan arme gezinnen, scholen en kinderdagverblijven in verschillende dorpen op het platteland.

Facebook